ปักพินโดย Sławomir Kowina ใน INNE | บ้านในฝัน, โมเดลสถาปัตย์, สถาปัตยกรรม

735